Воблер TsuYoki GNOM 45SS

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 013S

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 013S

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 033Z

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 033Z

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 034

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 034

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 034R

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 034R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 040Z

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 040Z

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 092

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 092

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 2543

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 2543

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 269R

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 269R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 404

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 404

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 443

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 443

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 954

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 954

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS FRU

Воблер TsuYoki GNOM 45SS FRU

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS K058OL

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS K058OL

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K072

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K072

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K076

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K076

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K111

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K111

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS L011

Воблер TsuYoki GNOM 45SS L011

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS L013

Воблер TsuYoki GNOM 45SS L013

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS L614

Воблер TsuYoki GNOM 45SS L614

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS LM001

Воблер TsuYoki GNOM 45SS LM001

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS X007

Воблер TsuYoki GNOM 45SS X007

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 014R

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 014R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 032

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 032

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 050

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 050

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 072R

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 072R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 123

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 123

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 204

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 204

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 207R

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 207R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 259

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 259

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 268

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 268

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 273

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 273

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 285

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 285

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 288

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 288

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 413

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 413

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 435R

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 435R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 437

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 437

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 610R

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 610R

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 611

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 611

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 621

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 621

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 678

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 678

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 803

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS 803

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 805S

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 805S

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 841

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 841

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 846

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 846

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 847

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 847

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS 901

Воблер TsuYoki GNOM 45SS 901

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS A049

Воблер TsuYoki GNOM 45SS A049

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS HU

Воблер TsuYoki GNOM 45SS HU

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K001

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K001

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K032

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K032

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K059OL

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K059OL

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K081

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K081

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS K085

Воблер TsuYoki GNOM 45SS K085

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS L002

Воблер TsuYoki GNOM 45SS L002

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS L204

Воблер TsuYoki GNOM 45SS L204

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS LM004

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS LM004

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS LM005

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS LM005

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS TS001

ВОБЛЕР TSUYOKI GNOM 45SS TS001

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS X003

Воблер TsuYoki GNOM 45SS X003

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS XD-009

Воблер TsuYoki GNOM 45SS XD-009

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS Z037

Воблер TsuYoki GNOM 45SS Z037

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS А002

Воблер TsuYoki GNOM 45SS А002

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS А067

Воблер TsuYoki GNOM 45SS А067

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS В067

Воблер TsuYoki GNOM 45SS В067

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.
Воблер TsuYoki GNOM 45SS К084

Воблер TsuYoki GNOM 45SS К084

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м) 45        ..

228 грн.

Воблер TsuYoki GNOM 45SS

Длина (мм)    Вес (гр)     Заглубление (м)
45             5,5                   2,5

Минноу для ловли на реках с течением и перекатами с глубинами до 2,5 метров.

Особенности дизайна: GNOM 45S имеет две, разделенные боковой линией, рельефные фактуры поверхности. Верхняя часть выполнена в виде ромбовидных насечек — чешуек, нижняя (вплоть до брюшка) в виде косых насечек. Головная часть воблера рельефно имитирует жаберные крышки рыбки, а 3D глаза дополняют реалистичность дизайна всей приманки. Вооружение приманки — два тройника Owner Cultiva Stinger соответствующего размера. Традиционно для воблеров TsuYoki — высококачественное ЛКП.
GNOM-retail pack
Заброс и анимация : GNOM 45S улетает при забросе на 25-30 метров. И это несмотря на его небольшой вес (всего 5,5 гр). Столь неплохие параметры заброса стали возможны благодаря хорошему балансу и геометрии самой приманки. Эти же качества способствуют и высокой точности заброса GNOM 45S . Тесты на дальность проводились с комплектом: Удилище длиной 7,8 фута быстрого строя (Fast), тест 3-18 гр, катушка 3000С по линейке Шимано, шнур #0,6, 4-жильный.
GNOM 45S является тонущей моделью, поэтому основное его предназначение – ловля на реках с течением. Именно здесь его отрицательная плавучесть и не очень большой рабочий горизонт помогут обловить и перкаты, и ямки. Дополнительный плюс для подобной ловли – высокая точность заброса с этой компактной приманкой. Основная анимация – равномерная проводка. В случае сваливания приманки в ямку – пауза для дополнительного заглубления и продолжение проводки после нее. Иногда в этот момент и происходит поклевка. Во время равномерной проводки возможны легкие подтвичивания удилищем , а так же сбросы ( сбой игры за счет остановки проводки и короткой и резкой подачи удилища навстречу приманке).

Целевые трофеи – голавль, язь, окунь, ручьевая форель, хариус … Возможно использование на коммерческих водоемах при ловле прудовой форели.

Комплект снастей: Удилище длиной 7,0- 7,8 фута быстрого строя , тест 3-18 гр, катушка 2000 по линейке Шимано, шнур #0,6-0,8.

Наличие уточняйте.